De eerste stappen

Antwerpse hulphonden vzw heeft een eigen fokprogramma. De pups blijven de eerste paar maanden bij hun moeder om aan te sterken en de eerste stappen richting een goede socialisering te zetten.

Na de nestperiode verhuizen de pups naar gastgezinnen. Die staan gedurende het eerste levensjaar van de hond in voor de verzorging en socialisering van de honden. Alle pups krijgen minstens één keer per week les in onze ruimtes om de basiscommando’s onder de knie te krijgen. De gastgezinnen zetten deze lessen dan thuis in de praktijk om. Hun voortgang wordt door de instructeur van nabij opgevolgd en geëvalueerd.

Na ongeveer één jaar keert de hond terug naar de gebouwen van de vzw. Dan volgt de echte opleiding tot hulphond. Deze training neemt ongeveer een jaar in beslag.

Tweede opleidingsfase

We streven ernaar om de honden tussen de achttien en vierentwintig maanden te matchen aan een toekomstig baasje. Wanneer de koppeling geslaagd is, leren we de kandidaat-adoptant eerst alle basiscommando’s aan. Zo kan hij al snel op pad met de hond. Tijdens dit leeproces gaan we ook intensief werken aan de opbouw en versterking van de vertrouwensband tussen de hond en de adoptant.

Daarna volgt een individueel opgesteld trainingstraject dat erop gericht is om de noden van de adoptant en de vaardigheden van de hulphond zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In het geval van de blindengeleidehonden vindt deze training bij de adoptant thuis plaats. Zo kan de instructeur inschatten welke trajecten de hond moet aanleren (bijvoorbeeld naar het werk, de supermarkt, bezoek aan familieleden, concerten gaan bijwonen, enzovoorts).

Hetzelfde geldt voor de assistentiehond. De instructeur inventariseert de woonsituatie grondig, zodat het trainingstraject toegespitst kan worden op de specifieke leefomstandigheden van de adoptant.

De opleiding tot therapiehond vindt grotendeels binnen de muren van onze vzw plaats. Uit ervaring weten we dat het kennismakingsproces tussen een adoptant met een ontwikkelingsstoornis en een therapiehond zijn eigen bijzonderheden en aandachtspunten heeft. Daarom geven we er de voorkeur aan om dit proces in eerste instantie in een gecontroleerde, prikkelarme omgeving te laten plaatsvinden. De weg naar de effectieve plaatsing volgt altijd het ritme van de adoptant. We introduceren de hond pas in zijn thuissituatie wanneer we allemaal ervan overtuigd zijn dat de tijd daarvoor rijp is.

Voor alle succesvol geplaatste hulphonden geldt dat er na de afronding van de opleiding nazorg zal plaatsvinden. Onze instructeur komt dan ter plaatse om te zien of alles nog naar wens verloopt. We kijken dan ook of alle aangeleerde commando’s effectief gebruikt worden. Het is namelijk van essentieel belang dat de hond de aangeleerde commando’s regelmatig uitvoert. Alleen zo is hij in staat om ze te onthouden en ze correct uit te voeren.

Niet geschikt, wat nu?

Soms moeten we tot de conclusie komen dat een hond niet geschikt is voor een carrière als hulphond. Dit kan om de meest uiteenlopende redenen zijn. De hond blijkt net een maatje te klein te zijn om goed in het tuig te passen dat hij als blindengeleidehond moet dragen. Of hij laat duidelijk merken dat hij het niet prettig vindt om dit tuig te aan te hebben. Of hij vindt het moeilijk om niet toe te geven aan zijn natuurlijke neiging om de mensen op straat die hem aanhalen enthousiast te gaan begroeten.

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het hier geenszins gaat om honden met geen gedragsprobleem. Ze zijn weliswaar niet in de wieg zijn gelegd voor hulphond, maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat ze voor de liefhebber fantastisch lieve en erg welgemanierde huisgenoten zullen zijn. Daarom gaan we voor deze honden graag op zoek naar een ander liefdevol thuis.

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van deze honden, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met onze organisatie om te horen of er misschien honden beschikbaar zijn voor herplaatsing.