De lusten…

De voordelen van een hulphond zijn legio. Wanneer een blinde of slechtziende zich buitenshuis begeeft, detecteert zijn blindengeleidehond alle obstakels die hinderlijk of zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor zijn baasje. De hond sluist zijn baasje veilig langs stoepranden, wegwerkzaamheden, waterplassen, stoplichten, zebrapaden… Een blindengeleidehond zorgt ervoor dat zijn baasje zich op een veilige manier in het verkeer kan begeven, zonder aan snelheid te moeten inboeten. Daarnaast kan hij zijn baasje naar specifieke plaatsen leiden: een zitplaats in de bus of trein, een bank, een lege tafel in een horecagelegenheid… Kortom, een blindengeleidehond vergroot de mobiliteit en autonomie van een blinde of slechtziende aanzienlijk.

Ook de assistentiehond levert een enorme bijdrage aan de zelfredzaamheid en sociale integratie van de motorisch gehandicapte. Hij kan objecten snel bezorgen: de post, wasgoed, de telefoon, de afstandsbediening… Kastjes openen en iets eruit halen is voor hem een koud kunstje. Moeilijk bereikbare knoppen van apparaten (denk aan de parlofoon of een lift) kan hij voor zijn baasje indrukken. Hij kan zelfs assisteren bij het gaan liggen, zitten, opstaan en aankleden.

Ook buitenshuis is de hulp die een assistentiehond zijn baasje biedt van onschatbare waarde. Hij begeleidt de hulpbehoevende in de winkel en reikt hem of haar aan wat men nodig heeft. Het baasje is voor zijn of haar boodschappen dus niet meer afhankelijk van anderen om zaken uit de schappen te nemen. Met andere woorden: een assistentiehond opent letterlijk én figuurlijk deuren voor zijn baasje.

Voor personen met een ontwikkelingsstoornis is het moeilijk om naar behoren te functioneren in de maatschappij. Zoveel indrukken en prikkels om te verwerken, zoveel verwachtingen waaraan voldaan moet worden. Sociale interactie is een behoorlijke onderneming die niet altijd even vlot verloopt. Gevoelens uiten is erg moeilijk…

Een therapiehond helpt een persoon met een psychische stoornis –ongeacht of die persoon jong of volwassen is – om standvastiger in het leven te staan en beter opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die de maatschappij ons stelt. De hond is van nature een sociaal wezen dat een team wil vormen met zijn eigenaar. Een therapiehond maakt graag contact met zijn baasje. Hij motiveert hem om naar buiten te treden. Hij is een baken van stabiliteit die zijn baasje over de drempel helpt om met vreemden een praatje te slaan. Want op straat is een therapiehond voor passanten vaak de aanleiding om een gesprek aan te knopen met zijn baasje. Bovendien is een therapiehond een maatje die zijn eigenaar doorheen de moeilijke momenten helpt. Zijn aanwezigheid werkt geruststellend en troostend.

Samenvattend kun je zeggen dat een therapiehond het uitdrukkingsvermogen en de communicatieve vaardigheden van zijn baasje stimuleert. Afgezien daarvan is hij gewoon een trouwe huisgenoot die ontzettend veel genegenheid, plezier en actie in het leven van zijn baasje brengt.

…en de lasten

Wie overweegt om een hulphond te adopteren, moet zich wel een paar bedenkingen maken. Een hulphond in huis nemen brengt namelijk een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. Zoals iedere huishond heeft hij basisbehoeftes waaraan voldaan zal moeten worden. Hij moet op vaste tijdstippen eten en drinken krijgen. Hij dient twee tot drie keer per dag uitgelaten te worden zodat hij zich kan ontlasten. Langere wandelingen zijn noodzakelijk om zijn spieren en beendergestel in goede conditie te houden. Zijn vacht zal af en toe een trimbeurt nodig hebben. Ook moet de hond jaarlijks zijn inentingen en ontwormingskuren krijgen, en medische verzorging verzorging ontvangen wanneer dat nodig is.

Bestaat uw huishouden uit meerdere personen? Dan is het van belang dat alle gezinsleden de hulphond als nieuwe huisgenoot willen verwelkomen. Een hulphond is, zoals de naam al zegt, weliswaar een hulpmiddel, maar wel één die je niet in een kast kunt steken wanneer je hem even niet gebruikt. Iedereen moet beseffen dat de hond een constante aanwezigheid zal zijn in het gezinsleven.

U weet zeker dat u aan al deze voorwaarden tegemoet kan komen? Dan kan de zoektocht naar uw ideale hulphond van start gaan!

Aanvraagprocedure

Wanneer u ervan overtuigd bent dat een hulphond een belangrijke meerwaarde kan bieden voor uw mobiliteit, zelfredzaamheid en levenskwaliteit, dan is de eerste stap contact opnemen met ons opleidingscentrum (de contactgegevens vindt u onderaan de site). Wij bezorgen u een aanvraagformulier dat u ingevuld moet terugbezorgen. Dit formulier peilt naar uw fysieke en/of psychische problematiek, uw woonsituatie, uw levensstijl en uw verwachtingen.

Op basis van deze gegevens vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Daarin gaan we dieper in op uw behoeftes en vragen, en maken wij gezamenlijk de inschatting of een hulphond voor u de juiste oplossing is. Uw aanvraag zal worden behandeld door onze selectiecommissie. Wanneer zij groen licht geven, overlopen we met u welke hulphonden in ons bestand voor u in aanmerking komen.

De volgende stap is een eerste ontmoeting organiseren met de geselecteerde honden. Die vindt plaats in onze trainingsruimte. We observeren hoe u interageert met de honden, en hoe de honden op u reageren. Aan de hand van onze observaties geven we u advies over welke hond voor u de beste match is. Vervolgens vinden er nog een aantal ontmoetingen met de geselecteerde hond plaats.

Wanneer alle partijen ervan overtuigd zijn dat deze hond voor u de juiste hulphond is, dan kan de eerste trainingsfase van start gaan.