Hoe trainen jullie de honden?

Wij werken volgens een positieve trainingmethode die de principes van operante conditionering volgt, oftewel: ongewenst gedrag negeren we, en gewenst gedrag wordt onmiddellijk gevolgd door een positieve respons (denk aan snoepjes en lovende woorden). De hond leert zo dat bepaalde gedragingen hem winst opleveren, en andere niet. Het gevolg is dat de hond de link zal gaan leggen tussen bepaalde gedragingen en beloningen, waardoor hij zich zal gaan toeleggen op de gedragingen die hem het grootste voordeel opleveren.

Volgens ons is dit de meest diervriendelijke trainingsmethode die niet alleen de beste resultaten oplevert, maar ook actief bijdraagt aan een mooie relatievorming tussen mens en hond.

Waarom leiden jullie naast golden retrievers ook flatcoated retrievers op?

De flatcoated retriever beschikt over dezelfde positieve karaktereigenschappen als de golden retriever. Hij is erg gedreven, gehoorzaam en werkt graag voor zijn baas. Hij beschikt over een groot leervermogen en is handig. Bovendien is hij supersociaal en aanhankelijk aangelegd. Het grootste verschil tussen de golden retriever en de flatcoated retriever is dat de laatste fijngevoeliger van aard is. Dit kan een troef zijn voor een hond die een carrière tegemoet gaat als therapiehond.

Er is ook een verschil qua vachtverzorging. De golden retriever heeft een dikkere ondervacht dan de flatcoated retriever. Hij heeft dan ook meer borstelbeurten nodig dan een flatcoated retriever.

Hoeveel kost een hulphond?

Een hulphond is niet goedkoop. Het is in de praktijk echter niet zo gemakkelijk om een eenduidig bedrag op een hulphond te plakken. De basiskosten – huisvesting, voer, inentingen, medische check-ups, speeltjes, trimbeurtenlaten enzovoorts- laten zich weliswaar relatief gemakkelijk becijferen. Die situeren zich ergens tussen de 6000 en 20 000 euro. De grootste kostenpost zijn echter de werkuren en de verplaatsingen die een opleidingscentrum moet investeren in de opleiding van de hond. En die uren kunnen per hond erg uiteenlopen. Het trainingstraject dat op de basisopleiding volgt is immers maatwerk. Hetzelfde geldt voor de nazorg die geboden wordt eens de hond geplaatst is. Veel hangt bovendien af van de wensen, noden en inzet van de toekomstige eigenaar. Kortom, er is niet zoiets als een “vaste prijs”.

Hanteert Antwerpse Hulphonden een wachtlijst?

We weten uit eigen ervaring dat de juiste hulphond vinden een frustrerende onderneming kan zijn (zie artikel Nieuwsblad). Je wordt steevast geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten. Onze organisatie is mede ontstaan vanuit de wens om deze situatie te veranderen. We stellen dan ook alles in het werk om wachtlijsten te vermijden. Op dit moment bevat ons bestand gelukkig voldoende honden om snel aan een aanvraag te kunnen voldoen.

Is het mogelijk om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor de aanschaf van een hulphond?

Ja, in bepaalde gevallen is dit mogelijk. U kunt bij het het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Meer informatie daarover vindt u op de website van het VAPH.

Wanneer gaat een hulphond met pensioen?

De gemiddelde levensduur van een hond van een middelgroot ras ligt tussen de tien en dertien jaar. Wanneer een hulphond precies met pensioen gaat, hangt vooral af van de intensiteit van het werk dat de hond gedurende zijn carrière als hulphond heeft verricht. Het maakt bijvoorbeeld een verschil uit of de hond u iedere dag naar uw werk begeleidt en u daar de hele dag bijstaat, of niet. In grote lijnen kunnen we zeggen dat een hulphond na zes tot acht jaar werken met pensioen zal gaan. Daarna zijn er twee opties. De adoptant kan ofwel de hond bij zich te houden als gezelschapsdier, ofwel overhandigt hij de hond aan de vzw om hem te herplaatsen bij een nieuwe eigenaar. In dit laatste geval krijgt het oude gastgezin voorrang om te adopteren. Indien zij niet geïnteresseerd zijn, zal De Antwerpse Hulphonden vzw op zoek gaan naar een nieuwe thuis voor de hond.

Wie is de eigenaar van de hulphond?

De juridische omkadering van het eigendomschap van een hulphond verschilt in Europa van land tot land. Bijvoorbeeld in Nederland blijft de organisatie die de hulphond aflevert altijd de juridische eigenaar. De adoptant ‘leent’ de hond slechts voor een bepaalde duur. In België is het echter gebruikelijk dat de adoptant de juridische eigenaar wordt van de hond. Dit is dan ook het geval voor de honden die Antwerpse Hulphonden vzw plaatst.

Ik kom op straat wel eens iemand tegen met een hulphond. Schattig! Maar waarom heeft de eigenaar liever niet dat ik zijn hond aai?

Wanneer een hulphond op pad is met zijn baasje, dan is hij eigenlijk aan het werk. Om dit werk goed te kunnen doen, moet hij te allen tijde gefocust zijn op zijn baasje. Wanneer een hond door iemand anders aangehaald wordt, hoe vriendelijk dit ook bedoeld is, bestaat de kans dat hij zijn concentratie verliest. Met alle gevolgen van dien. Hij zou pardoes een stoplicht kunnen negeren, of een stoeprand niet op tijd signaleren. Voor de eigenaar is het dus een stuk fijner - en vooral veiliger- als u uw bewondering voor zijn hond in woorden uit, en niet in daden.

Ik heb wel eens gehoord dat hulphonden tijdens hun opleiding zo min mogelijk geaaid worden, want dan blijven ze beter gefocust op hun opdrachten. Klopt dat?

Absoluut niet! Net zoals mensen kunnen huisdieren niet leven zonder genegenheid en sociale interactie. Sterker nog, honden geen affectie geven kun je beschouwen als een vorm van dierenmishandeling. Wij knuffelen dan ook graag, veel en uitgebreid met onze honden.

Kan ik bij jullie stage lopen?

Ja, dat kan. Zowel blokstages, stages gedurende een schooljaar, als buitenlandse stages zijn mogelijk. Wie een stage wil doen bij Antwerpse Hulphonden vzw neemt best contact op met Agnes Van de Perre via e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of telefonisch (0495 20 00 60). We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Ik ben leraar en zou graag met mijn leerlingen langskomen voor een rondleiding. Is dat mogelijk?

Dit is mogelijk. Daarnaast geven we geregeld lezingen op scholen, al dan niet vergezeld van één van onze honden. Hiervoor vragen wij een vergoeding per uur, en verplaatsingskosten indien nodig. Voor meer informatie kan u terecht bij een van onze medewerkes van het secretariaat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Ik reed pas langs jullie adres, maar ik zag daar geen gebouw?

Dat klopt. Wij zijn namelijk gehuisvest op een boot. In het bovenruim bevinden zich ons kantoor en een grote trainingsruimte. Het onderrruim biedt plaats aan een speelruimte voor de honden, en hun verblijven.