Opleiding

De kerntaak van Antwerpse Hulphonden vzw is het opleiden en plaatsen van assistentiehonden. ‘Assistentiehond’ is de verzamelnaam voor honden die getraind zijn om een persoon met een fysieke of mentale beperking bij te staan in het dagelijkse leven zodat diens zelfredzaamheid en functionaliteit vergroot worden.

De Antwerpse Hulphonden vzw leidt drie types van assistentiehonden op:

  1. blindengeleidehonden, voor mensen met een visuele beperking
  2. therapiehonden, voor mensen met een psychische stoornis. Wij spitsen ons daarbij toe op de ondersteuning van personen met een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, ADHD, een verstandelijke beperking,…)
  3. assistentiehonden, voor mensen met een motorische beperking. Dit heeft een uitdovend karakter aangezien wij ons verder willen toespitsen op bovenstaande categorieën.

De juiste hond bij de juiste adoptant

Het is altijd van cruciaal belang dat er een goede match is tussen de kandidaat-adoptant en zijn toekomstige assistentiehond. De ‘klik’ moet er zijn. Op basis van de noden, verwachtingen, levensstijl en persoonlijkheid van de aanvrager adviseren wij welke hond het beste binnen dit totaalplaatje past. Vervolgens leiden we het kennismakingsproces in goede banen.

Nazorg

Eens een hond gematcht en geplaatst is, zit ons werk er nog niet op. Er volgt altijd een uitgebreid traject van nazorg, waarbij we de cliënt bijstaan in de dagelijkse omgang met de hond. Ook gaan we na of de hond voldoet aan de vooropgestelde eisen. Indien nodig sturen we bij. Regelmatig mag men van ons een bezoek verwachten om op te volgen hoe het met de hond en de adoptant is.

Publieke manifestaties

Wij nemen geregeld deel aan beurzen en evenementen die in het teken staan van de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking. We geven dan demonstraties met de honden, of we organiseren knuffelsessies voor de bezoekers. Daarnaast houden we opendeurdagen en richten we speciale cursussen in voor hulphonden en hun baasjes. Een uitgebreid overzicht van deze activiteiten vindt u hier.